Historie

Universitetet i Tromsø (UiT) var fødestedet til Norges første akuttmedisinske studentforening for medisinstudenter – Tromsø Akuttmedisinske Studentforening (TAMS). Formålet var å fremme interessen for akuttmedisin blant kommende lege- og helsefagstudenter. I løpet av årenes gang har også de andre medisin-byene Oslo, Bergen og Tronheim dannet egne AMS-er, og nytten av et samarbeid på tvers av organisasjonene ble etterhvert tydelig. Dette var bakgrunn for at det første Norsk Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS) ble arrangert i Tromsø i 2012. Formålet med NAMS var å møtes for erfaringsutveksling, akuttmedisinsk inspirasjon og for å knytte bånd på tvers av studiestedene. Siden 2012 har NAMS blitt arrangert årlig, og ansvaret for arrangementet går på rundgang mellom AMSene. Også andre skandinaviske og norske akuttmedisinske studentforeninger inviteres.