Om NAMS

Norsk Akuttmedisinsk Studentforum

Norsk Akuttmedisinsk Studentforum er et samarbeidsprosjekt mellom de ulike akuttmedisinske studentforeningene ved medisinstudiene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. Formålet med forumet er å øke samarbeidet mellom foreningene. Foreningene har siden 2012 hatt årlige samarbeidsmøter i den hensikt å utveksle erfaringer seg i mellom og for å arbeide for et best mulig akuttmedisinsk tilbud for medisin- og helsefagstudenter i Norge.