Når katastrofen inntreffer

NAMS i Trondheim 2021

I Mars 2021 blir Norsk akuttmedisinsk studentforum arrangert i Trondheim. Her vil medisin- og andre helsefagstudenter fra hele Skandinavia samles for å utveksle erfaringer, lære av hverandre og finne felles løsninger.

Vi i Trondheim Akuttmedisinske Studentforening ser frem til å ta imot medstudenter og fremtidige kolleger. Følg med!