Om NAMS

Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) ble stiftet 8. mars 2020. Vi er en ideel organisasjon, av og for medisinstudenter, basert på frivilligheter.

NAMS er et samarbeid mellom de ulike akuttmedisinske studentforeningene ved medisinstudiene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. Vi har siden 2012 arrangert årlige seminarer der vi arbeide for et best mulig akuttmedisinsk tilbud for medisin- og helsefagstudenter i Norge.

Du kan lese vedtektene våre her: