Om NAMS

Norsk akuttmedisinsk studentforum (NAMS) ble stiftet 8. mars 2020. Vi er en ideell organisasjon, av og for medisinstudenter, basert på frivillighet.

NAMS er et samarbeid mellom de ulike akuttmedisinske studentforeningene ved medisinstudiene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Vi har siden 2012 arrangert årlige seminarer der vi arbeider for et best mulig akuttmedisinsk tilbud for medisin- og helsefaglige studenter i Norge.

Du kan lese vedtektene våre her:

Bergen akuttmedisinske studentforening (BAMS)

Oslo akuttmedisinske studentforening (OAMS)

Tromsø akuttmedisinske studentforening (TAMS)

Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS)

NAMS er mye mer enn et forbund av foreninger. I årevis har det vært en møteplass for studenter i hele Norge der man har fått anledning til å dele erfaringer, knytte nettverk, og teste ulike kurs-konsept på hverandre. Alle de såkalte AMSene har ulike samarbeid med sine respektive lokale fakultet om undervisningstilbud for medstudenter. Ved siden av den timeplanfestede undervisningen har AMSene dessuten en rekke andre kurs i både akuttmedisinsk fremgangsmetode og prosedyrer. NAMS er en arena hvor vi kan teste ut nye konsept på hverandre og diskutere forbedringer og gi tilbakemelding. Det er ikke bare på arrangementet NAMS at utvekslingen finner sted - vi har kontinuerlig kontakt med hverandre igjennom året.

Tidligere NAMS

Andre foreninger

Samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon