Skattefordeler

Visste du at du får fradrag på skatt hvis du gir økonomisk støtte til en frivillig organisasjon? Forutsetning er at foreningen er registrert som frivillig i Brønnøysundregisteret slik som NAMS, og på forhånd har søkt og blitt godkjent av lokale skattemyndigheter. Mottakende part er ansvarlig for å innrapportere beløpet for elektronisk registrering hos skattedirektoratet. Gaven må være på minst NOK 500,- . Maksimalt fradrag er NOK 40.000,- Ordningen fungerer slik at den skattbare inntekten til deg eller din bedrift reduseres med 23% av gavebeløpet. For å få maksimalt fradrag på skatt må man dermed gi en sum tilsvarende 40.000/0,23.

Eksempel:

  • Du har lyst å gi 1000 kr i gave. Da får du redusert skatt tilsvarende 1000*0,23=230 kr.

  • Da får du 230 kr i fradrag under post 3.3.7 i skattemeldingen når gaven er gitt og NAMS har innrapportert gaven.

  • Gaven kan overføres til kontonummer xxxx.xx.xxxxx.

  • For at vi skal kunne rapportere inn riktige opplysninger slik at fradraget blir registrert må du også fylle ut dette skjemaet. Denne prosessen tar vanligvis en stund, så hvis det nærmer seg slutten på skatteåret kan du ta kontakt for raskere behandling.

For spørsmål eller mer informasjon på e-post: okonomi@nams.no